Du er her:

Mindske ulighed i sundhed

Ulighed i det danske sundhedsvæsen afhænger af sygdomsbehandling, samt geografiske- og økonomiske faktorer.

Personer med handicap oplever ulighed i sundhed, og uligheden afhænger ofte af geografiske og økonomiske faktorer. Mange oplever også ulighed i forhold til sygdomsbehandling.

DH mener, at uligheden skal mindskes og at personer med handicap frit skal kunne vælge behandlingssted, på lige vilkår med alle andre.

DHs mål er, at der etableres en kompensationsordning for befordring, så personer med handicap frit kan vælge behandlingssted. At lovgivningen ændres, så listen over grupper, som er berettigede til tilskud pga. sygdom- eller handicaprelaterede udgifter til tandbehandling, udvides, og at lave sundhedsaftaler 2015-2018, der styrker koordinationen ved udskrivning ift. genoptræning og rehabilitering. DH ønsker også at etablere et regelsæt, som giver sygehuse stærkere beføjelser ift. at stille præcise krav til mål, indsatser, og tidsfrit til kommunernes tilbud om genoptræning.