Du er her:

Styrke forebyggelse og inddragelse

Handicappede skal medtænkes i den almindelige forebyggelse og sundhedsfremmende indsats.

Handicapperspektivet skal medtænkes i almindelig forebyggelse og sundhedsfremmende indsats. Personer med handicap oplever stor ulighed i sundhed, herunder bl.a. i adgang til forebyggelse og sundhedsfremme. Uligheden skyldes manglende viden og fokus på handicap blandt sundheds- og støttepersoner, utilgængelige faciliteter og manglende indsats, der imødekommer de specifikke sundhedsbehov, som føler af funktionsnedsættelse. Det resulterer i, at handicappede personer ofte ikke har mulighed for at bruge de eksisterende tilbudt, der er i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse.

DH mener, at handicappede skal indarbejdes i de generelle indsatser for at fremme folkesundheden, og at der skal udvikles flere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud med fokus på at hjælpe og støtte personer med handicap.

DHs mål er at forbedre sundheden for mennesker med handicap, og regeringen sætter, efter dialog med DH, konkrete tiltag i værk, så personer med handicap tænkes ind i forebyggelsen. DH ønsker også flere tilbud om forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne med fokus på den specifikke hjælp og støtte, som personer med handicap har behov for.