Du er her:

Ekspertgruppe vedrørende fysisk tilgængelighed

Læs mere om ekspertgruppen om fysisk tilgængelighed. Tilmeldingsfristen var

Baggrund

DH skal løbende afgive høringssvar i forhold til fysisk tilgængelighed, tage stilling til rapporter og undersøgelser, deltage i møder med SBI og andre organisationer, udarbejde notater mv. I den forbindelse er der brug for en intern ekspertgruppe, der i løbet i af kort tid kan bidrage med viden, erfaringer og ekspertise til at kvalificere DH’s arbejde.

Ekspertgruppen er kendetegnet ved, at medlemmerne forpligter sig til at bidrage med input og tilbagemeldinger på konkrete forespørgsler fra DH’s ledelse og sekretariat.

Hvor netværket er mere løseligt organiseret og giver mulighed for generel erfaringsudveksling om, hvordan man håndterer forskellige sager, er ekspertgruppen kendetegnet ved, at der skal leveres og ofte indenfor kort tid.

Formål

  • Kvalificering af DH’s arbejde i forhold til fysisk tilgængelighed ved inddragelse af ekspertgruppens faglige viden og erfaringer samt ekspertise i forhold til høringer, besvarelser af henvendelser, udarbejdelse af DH dokumenter, aktuelle politiske sager m.v.

  • Ekspertgruppens medlemmer forpligter sig til at bidrage med viden og erfaringer i DH’s arbejde og komme med konkrete input.

  • Ekspertgruppens medlemmer forpligter sig til at svare hurtigt på de spørgsmål, der ønskes input til.

Rolle

Ekspertgruppen skal bidrage med viden, erfaringer og ekspertise til at kvalificere DH’s arbejde og beslutninger. Ekspertgruppen får ikke beslutningskompetence. Det er suverænt DH’s medlemsorganisationer, der er politikformulerende på området.

Hvem

  • Eksperter fra DH’s medlemsorganisationer og DH afdelinger samt FU og åben for alle, der mener, de har ekspertise på området, og som kan levere i forhold til de ønskede input.

  • Det forudsættes, at man som ”ekspert” har særlig erfaring og viden om fysisk tilgængelighed

Organisering

  • Oprettes som googlenetværk og fungerer via e-mail.

  • Sif Holst tilknyttes som bindeled til DH’s forretningsudvalg

  • Sif Holst og konsulenten på området styrer, hvad ekspertgruppen skal involveres i.