Du er her:

Europa-Parlamentet stemmer for et tilgængeligt EU

En afstemning i Europa-parlamentet bringer os et skridt tættere på at få tilgængelige produkter og tjenesteydelser i Danmark.

Det drejer sig om forslaget om et tilgængelighedsdirektiv, der i sidste uge blev vedtaget i Europaparlamentet. Hermed kan de næste politiske forhandlinger, de såkaldte trilogforhandlinger, gå i gang. Her er det både EU-kommissionen, EU-parlamentet og medlemsstaterne, der skal nå til enighed. 

"Jeg er meget tilfreds med resultatet af parlamentets afstemning, der har tilføjet de største og vigtigste områder for os i handicaporganisationerne. I det arbejde har vi i DH haft et godt samarbejde med Morten Løkkegaard, der er parlamentets ordfører i sagen. Vi har begge måttet flytte os, men samlet set er det et godt resultat", siger Thorkild Olesen.

Der er både forbedringer i forhold til Kommissionens forslag, men desværre også et par forringelser. 

Parlamentets ændringsforslag sikrer bl.a., at tilgængelighedskravene i direktivet også gælder for det “fysiske miljø”, hvor den pågældende tjenesteydelse udbydes. Det kan f.eks. være en, at den bankfilial, hvor en tilgængelige pengeautomat opstilles, også skal være tilgængelig. Desuden vil tilgængelighedskravene også gælde for anden EU-lovgivning, f.eks. offentlige udbud (EU's udbudsdirektiv). En dårlig nyhed, er at Parlamentet blev enige om at undtage mikrovirksomheder.

Vi er i DH både meget glade for, at de næste forhandlinger kan gå i gang, og for det resultat, Parlamentet har vedtaget. Tilgængelighedsdirektivet vil betyde, at mennesker med handicap i fremtiden vil kunne gøre brug af de samme produkter og ydelser som alle andre. Som det er i dag, er der nemlig ingen krav om, at der skal tages hensyn til mennesker med handicap på private hjemmesider, i apps eller ved billetautomater.

Læs mere om tilgængelighedsdirektivet på DH's hjemmeside