Du er her:

EU's tilgængelighedsdirektiv (European Accessibility Act)

I EU forhandles der lige nu om et nyt tilgængelighedsdirektiv - European Accessibility Act

Hvis direktivet vedtages vil det betyde, at mennesker med handicap i fremtiden vil kunne gøre brug af de samme produkter og ydelser som alle andre. Som det er i dag, er der ingen krav om, at der skal tages hensyn til mennesker med handicap på private hjemmesider, i apps eller ved billetautomater.

Det bliver lavet om, hvis det nye tilgængelighedsdirektiv bliver indført. I Danske Handicaporganisationer (DH) støtter vi direktivet. Det vil gøre hverdagen bedre og nemmere for alle mennesker med handicap.

Tilgængelighedsdirektivet er også gode nyheder for virksomheder og producenter. I dag er der forskellige lovgivninger på forskellige områder i forskellige lande. Det nye direktiv dækker alle medlemslande i EU og sikrer de samme tilgængelighedskrav.

Det er eksempelvis en stor fordel for mobiltelefonproducenterne, at der er de samme krav til opsætning og brugervenlighed for mennesker med handicap i alle lande. Det mindsker produktionsomkostningerne og forbedrer muligheden for at drage fordel af det indre markeds potentiale.

Samtidig stiger efterspørgslen på varer, der også kan betjenes af mennesker med handicap. Det er potentielt set et stort marked at udvikle e-bøger, mobiltelefoner og hjemmesider, der kan betjenes af de 80 millioner mennesker med handicap, der findes i EU. Også gruppen af ældre vil få glæde af forbedringerne. En gruppe, der kun bliver større i de kommende årtier i Europa.

Mennesker med handicap oplever mange udfordringer i samfundet. Det nye direktiv løser ikke alle problemer, men det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Mennesker med handicap får langt bedre muligheder for at være med i samfundslivet, når de kan bruge hjemmesider, hæveautomater og produkter som alle andre.