Du er her:

Fysisk tilgængelighed

Fysisk tilgængelighed handler om at tilpasse og tilrettelægge samfundets omgivelser, så de inkluderer personer med handicap.

Tilgængelighed i det fysiske miljø giver personer med handicap mulighed for at færdes og leve et selvstændigt liv på lige fod med andre borgere.

DH mener, at fysisk tilgængelighed skal sikres ved at stille krav om denne i form af lovgivning, standarder og lign. Lovgivningen på området skal sikre, at der tages højde for personer med handicap allerede i projekteringsfaserne ved byggerier, etablering af udearealer osv. 

DH skal sikre nye skridt i udviklingen af tilgængelighedsløsninger inden for byggeri, byrum og udearealer. Dette skal bl.a. ske igennem formidling af erfaringer og viden fra byggerier og uderum, hvor tilgængelighedsløsninger er implementeret.