Du er her:

Medier for alle

Vi har fokus på adgangen til medier i forbindelse med den nye medieaftale. Kampagnen #MedierForAlle sætter fokus på nødvendigheden af lige adgang til medier.

Tilgængelighed er en vigtig public service-opgave, der er afgørende for, at mennesker med handicap har adgang til tv.

En ny medieaftale skal sikre, at det gode arbejde på tilgængelighedsområdet som særligt DR på nuværende tidspunkt står for fortsættes og videreudvikles.

Både DR og TV2 har i den nuværende medieaftale forpligtelser i forhold til tilgængelighed, som DH mener, skal videreføres og videreudvikles.

Derudover bør det sikres, at andre udbydere også leverer tilgængelig public service-tilbud

Læs DH's holdninger til ny medieaftale