Du er her:

Netværksgruppe - fysisk tilgængelighed (bygninger, udearealer og friluftsliv)

Læs mere om netværksgruppen om fysisk tilgængelighed.

Baggrund

Der findes megen viden og erfaring i både medlemsorganisationer og DH afdelinger om fysisk tilgængelighed. Der er brug for at skabe rammer og netværk, så denne viden kan deles og udveksles. Nå man i en DH afdeling har brug for at høre andres erfaringer i fx dispensationssager, er det relevant at spørge ind i netværk af ressourcepersoner, der har fokus på fysisk tilgængelighed. Her kan DH repræsentanterne erfaringsudveksle, dele viden og komme med gode ideer til hinandens daglige arbejde. Det kan også være, der er brug for at spørge, om andre kender til en konkret problemstilling, som en organisation er blevet bekendt med. Kort sagt. Der er brug for, at alle de, der arbejder med fysisk tilgængelighed har brug for at kunne nå hinanden.  

Formål

 • Udveksling af erfaringer og viden på tværs af DH repræsentanter på tilgængelighedsområdet, DH afdelinger og medlemsorganisationer.

 • Hente råd og vejledning hos hinanden på tværs af DH afdelinger og medlemsorganisationer.

 • Hente inspiration og gode ideer til, hvordan arbejdet kan gribes an.

Hvem

 • DH’s repræsentanter i råd/udvalg på området fysisk tilgængelighed

 • Interesserede ressourcepersoner i DH afdelinger

 • Interesserede ressourcepersoner i medlemsorganisationer

 • Interesserede FU medlemmer

 • DH’s konsulent på området 

Organisering

 • Oprettes som googlenetværk

 • Sif Holst tilknyttes som bindeled til DH’s forretningsudvalg

 • Netværket er selvkørende