Du er her:

Tag den trehjulede med i toget

Hvis du bruger en trehjulet cykel, kan du få den med i toget gratis. Men der er række forbehold, du skal være opmærksom på. Det er blandt andet nødvendigt at huske handicapsymbol på cyklen.

Selvom du bruger en trehjulet cykel til at bevæge dig rundt, skal det ikke forhindre dig i at bruge DSB’s tog. Togdørene står åbne i en lang række danske tog for cyklen med det ekstra hjul. Det gælder både for cykler med og uden motor. Men der er visse forhold og betingelser, som skal være opfyldt, før du kan få en plads i toget.

  •          Du skal selv sørge for ind- og afstigning og assistance, hvis du har behov for det. DSB’s personale assisterer ikke.
  •          En trehjulet cykel skal have status som handicaphjælpemiddel for at kunne komme med i toget. Det betyder, at den skal være markeret med et handicapsymbol. Det får du hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice (link til DH’s hjemmeside). Derudover skal du på din rejse være i besiddelse af et ledsagerkort, hvis togpersonalet efterspørger det. Ledsagerkortet fortæller, at du som ejer, er blevet visiteret til at tage din cykel med på toget. Ledsagerkortet får du ligeledes udstedt hos Danske Handicaporganisationer. Trehjulede cykler er ikke garanteret en plads i toget. Det er op til togpersonalet at vurdere i den enkelte situation.

 

I hvilke tog kan jeg tage en trehjulet cykel med i?

En trehjulet cykel kan medbringes i følgende toge:

  •          S-tog
  •          Regionaltog
  •          Interregionaltog
  •          Øresundstog og Intercitytog
  •          Intercity Lyntog 

I tilfældet af, at der indsættes togbusser i forbindelse med store forsinkelser eller reparationsarbejde, har du ikke mulighed for at få din cykel med.

Læs mere på DSB’s hjemmeside her.