Du er her:

Uddannelse

4

Centrale tal

Mange børn med handicap mangler støtte i folkeskolen
I skoleåret 17/18 var 95 pct. af alle elever inkluderet i den almindelige undervisning. Find inklusionstallene for din kommune her. En DH-undersøgelse af inklusion i folkeskolen viser, at 33 pct. af forældre til børn med handicap oplever, at inklusionen ikke fungerer, og at barnet mangler støtte for at kunne deltage på lige fod med de øvrige elever. Rapport: Inklusion af børn med handicap i den almindelige undervisning

Langt færre unge med handicap starter på en ungdomsuddannelse
73 pct. af elever med handicap starter på en ordinær ungdomsuddannelse, imens 92 pct. af elever uden handicap påbegynder en. Det viser en Epinion-undersøgelse, der har set på 1.190 unge med handicap og sammenlignet med unge uden et handicap. Læs mere her.

Færre og færre med handicap får en uddannelse
Uddannelse har ekstra stor betydning for mennesker med handicap og deres jobmuligheder. Men andelen af personer med handicap, der får en erhvervs- eller videregående uddannelse, falder. Fra 2012 til 2016 faldt andelen fra 74 til 66 pct., alt imens uddannelsesniveauet steg fra 84 til 86 pct. for personer uden handicap. Find tallene her: Personer med handicap - hverdagsliv og levevilkår 2016

 

 

Vi mener

Børn skal have gode skoletilbud
Inklusion handler om, at børn med handicap trives, er med og udvikler sig fagligt og socialt i skolen. Børns skoletilbud skal matche deres udvikling - uanset om det er i den almindelige undervisning, i en specialklasse eller på en specialskole. 

Vi vil også være dygtige
Unge med handicap vil også have en uddannelse og blive dygtige. I dag får unge med handicap dog i mindre grad en uddannelse end andre. Vi ved, at det er ekstra vigtigt for mennesker med handicap at få en uddannelse for at få et job. Derfor skal uddannelsessystemet have mere viden om handicap og blive bedre til at inkludere unge med handicap og tilbyde fleksible forhold.

Kontakt

Karen Il Wol Knudsen
Chefkonsulent

Mail: kwk@handicap.dk
Twitter: @kareniwknudsen