Du er her:

Øget trivsel og faglighed for elever med handicap i grundskolen

Regeringen har sat et mål om, at 96 % af alle elever skal være inkluderet i den almindelige undervisning. Dette kræver forbedret trivsel og inklusion i skolen.

Kommunerne og regeringen har sat et mål om, at 96 pct. at alle elever skal være inkluderet i den almindelige undervisning i stedet for at gå i enten specialklasse eller på specialskole. Samtidigt er det et overordnet mål i folkeskolereformen at forbedre børnenes trivsel i skolen. Derfor har undervisningsministeren indført en obligatorisk trivselsmåling, som alle skoler skal gennemføre årligt fra skoleåret 2015/16.

DH mener, at elever med handicap også skal udvikle sig fagligt og socialt og trives i klassens fællesskab, for man kan tale om egentlig inklusion.

Derfor er det DH’s mål, at trivselsmålingerne skal vise, at trivslen blandt elever med særlige behov er øget, ligesom elever med handicap også skal forbedre sig fagligt. DH arbejder for at forbedre rammerne for inklusion ved at lærerne får adgang til den nødvendige viden om handicap og undervisning af elever med særlige behov og ved at presse på for at der er tilstrækkelige personaleressourcer i klasser med elever med særlige behov.