Du er her:

Flere børn med handicap skal bestå folkeskolens afgangsprøve

Færre børn med handicap består folkeskolenes afgangsprøve, sammenlignet med børn uden handicap. Fagligheden og kvaliteten i specialskoler skal styrkes.

Der er færre børn med handicap, der tager folkeskolens afgangsprøve, sammenlignet med børn uden handicap. Også når man tager højde for funktionsnedsættelserne hos eleverne på specialskolerne kan man se, at der er et uudnyttet potentiale hos børn. Det tyder på, at kvaliteten af specialskolernes undervisning ikke tilstrækkelig. Samtidigt er der en bekymring for, at kvaliteten af specialskolerne falder i takt med at flere elever flyttes til den almindelige undervisning.

DH mener, at flere børn med handicap skal bestå folkeskolens afgangsprøve, da det er en vigtig forudsætning for at kunne tage en ungdomsuddannelse. Gennem et kvalitetsløft i specialskolernes undervisning og fokus på elevernes faglige udvikling skal specialskolerne understøtte dette.

Det er DH’s mål, at fagligheden og kvaliteten i undervisningen på specialskolerne skal styrkes. DH mener, at elever på specialskoler skal have evaluerbare elevplaner med progressionsmål for at sikre fokus på faglighed og fremdrift.

DH vil arbejde for at der udvikles nye metoder til at måle og dokumentere faglige udvikling for børn med særlige behov for hvem karakterskalaen ikke giver et fyldestgørende indblik i elevens faglige udvikling.