Velkommen til DH

50 jobs skabt via partnerskabsprojekt

Partnerskabet anbefaler projektet som en god metode til et mere rummeligt arbejdsmarked.

Der er nye takster for kørsel gældende fra 1. januar 2017.

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

DH opfordrer danske virksomheder til at lade sig inspirere af norske Telenor´s succés med at inkludere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Antallet af mennesker med handicap, der er i job, er faldet. Det viser seneste tal fra SFI. Thorkild Olesen mødtes sidste uge med norske Telenor, for at lære af deres erfaringer med at inkludere mennesker med handicap på arbejdspladsen. Norske Telenor står bag et særligt jobtræningsforløb Telenor Op...

Thorkild Olesen holdt tale for de studerende på Arkitektskolen i København om arkitekturens bidrag til social bæredygtighed og inklusion i samfundet.

Indledning Tak for invitationen til symposiet i dag. Jeg har set meget frem til at møde jer studerende. I min optik er I første årgang i en ny fødekæde af ambassadører for en vigtig sag. Fra starten af jeres studie har I fået præsenteret et stærkt fokus på social bæredygtighed i arkitekturen – at ...

Børn med stort sygefravær får ikke den undervisning, de har krav på. Det risikerer at gå ud over elevens faglige niveau

Mange børn med handicap har et højt skolefravær som følge af deres handicap. Det viste DH’s rundspørge blandt forældrene sidste år. Her svarede mere end 20 procent, at deres børn havde  været fraværende mere end 25 dage indenfor de seneste 7 måneder. Derfor er Danske Handicaporganisationer gået sam...

Sæt gang i forhandlinger om en mere retfærdig ordning for patienterstatning. Det skriver DH sammen med Forbrugerrådet Tænk og Danske Patienter i et fælles brev til sundhedsministeren.

En patient, der har fået en erstatning, fordi vedkommende er blevet skadet under behandling i sundhedsvæsnet, kan ikke vide sig sikker. Anker man sagen - eller gør regionen det - kan Ankenævnet for Patienterstatning nedsætte eller annullere erstatningen. Det sætter patienten i et stort dilemma. Oft...

Kalender

DH's forretningsudvalgsmøde, maj den 15. maj 2017

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

DH's formandsmøde i region Nord- og Midtjylland den 19. maj 2017

Sted:
Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus

DH's formandsmøde i region Syddanmark den 20. maj 2017

Sted:
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

DH's formandsmøde i region Hovedstaden og Sjælland den 21. maj 2017

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup