Velkommen til DH

Inklusions-
undersøgelse

 

Inklusion: Børn med handicap fritages for fag

"Der er problemer med social inklusion, fysiske rammer og med specialrådgivning til, hvordan børn med handicap skal hjælpes i skolen"

Serviceloven: Reform skal medføre forenkling for borgerne

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

DH’s undersøgelse af inklusion af elever med handicap i grundskolen er netop færdiggjort. Her er et uddrag af de vigtigste konklusioner.

Inklusionsundersøgelsen er baseret på besvarelser af spørgeskemaer fra forældre til børn med handicap. I alt deltog 650 forældre i løbet af undersøgelsesperioden i foråret 2016. ”Jeg er meget glad for, at så mange forældre har taget sig tid til at deltage i inklusionsundersøgelsen. Det har givet os...

Mange elever med handicap oplever at stå uden for fællesskabet i skolen. Frikvarterer og skoleudflugter er især et problem, mens flere elever føler sig inkluderet uden for skoletid.

Det kan være svært at være elev med handicap i en skolegård. Støj og mange mennesker på legepladsen kan give problemer for børn med kognitive vanskeligheder, og kørestolen er svær at have med på boldbanen. De fleste elever med handicap har den største del af deres støttetimer fra pædagoger og ekstr...

Mange elever med handicap oplever et utilfredsstillende udbytte af undervisningen i den inkluderende folkeskole. Det viser en ny undersøgelse, som Danske Handicaporganisationer har foretaget blandt forældre til børn med handicap.

Undervisning, der ikke tilpasses elever med handicap. Manglende fagligt udbytte. Koncentrationsbesvær og for lange skoledage. Det er nogle af konklusionerne fra Danske Handicaporganisationers nye inklusionsundersøgelse, som mere end 450 forældre til børn med handicap, der går i en almindelig folkesk...

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har netop afgivet en betænkning, hvor alle partier støtter et beslutningsforslag om opsættende virkning. Opsættende virkning vil sikre, at borgere med handikap ikke fratages deres hjælp mens deres klagesag behandles.

I dag er reglerne sådan, at en borger med handicap kan klage, hvis kommunen skærer i eksempelvis den socialpædagogiske støtte, ledsagelse eller den personlige pleje. Men behandlingen af en klage kan tage måneder, og selv om borgeren ender med at få ret, får borgeren ingen erstatning eller kompensati...

Kalender

Repræsentantskabsmøde 20-21. maj den 20. maj 2016

Sted:
Egmont Højskolen, Hou, 8300 Odder

Invitation til medlemsmøde - proces for revision af Bygningsreglementet den 24. maj 2016

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, Høje Taastrup