Velkommen til DH

Bevar reglerne om adgang for alle i nye huse!

Ole Birk Olesen vil fjerne regler om adgang for alle i nye huse. Det bliver dyrt i længden og begrænser mennesker med handicaps sociale liv.

Vores værdier: Giv alle mennesker de samme muligheder

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH) om tilgængelig turisme.

En ny rapport fra VisitDenmark viser, at der er et stort vækstpotentiale for tilgængelig turisme.   Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:   ”Mennesker med handicap oplever barrierer for at holde ferie og opleve naturen. Hvis vi gør feriesteder og naturopleve...

Borgere kan nu beholde hjælp efter nogle af servicelovens bestemmelser, mens deres sag behandles i Ankestyrelsen. Det sker, efter et bredt flertal i Folketinget har understreget, at borgerne ikke skal indrette sig efter kommunens afgørelse i de 14 uger, hvor deres sag behandles. Det er et vigtigt skridt mod bedre retssikkerhed, mener Danske Handicaporganisationer.

I efteråret 2016 tog flere organisationer positivt imod meldingen om, at et bredt flertal ville øge borgernes retssikkerhed i de tilfælde, hvor en kommune træffer afgørelse om at nedsætte eller frakende hjælp efter serviceloven. Det ville partierne gøre ved at indføre en såkaldt varslingsperiode med...

Thorkild Olesen skriver i Politiken, at kommunerne skal have endnu mere fokus på den gode sagsbehandling.

Bragt i Politiken 12. maj 2017 Af: Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH). Mennesker med handicap oplever alt for ofte problemer, når de søger om hjælp hos kommunen.  Det viste Politikens historie 5. maj: Borgere i København har fået bevilget en ny type kateter, der bru...

Mennesker med handicap har dårligere helbred og lever markant kortere end resten af befolkningen. Det ønsker Danske Handicaporganisationer og flere andre organisationer at ændre på.

Mennesker med handicap har en kortere gennemsnitslevealder end den øvrige befolkning. Nogle får ikke den nødvendige motion. Andre oplever bivirkninger og sygdomme ved medicin eller fejlmedicinering. Det vil deltagerne bag en ny alliance ændre på. Danske Handicaporganisationer (DH) er med i alliance...

Kalender

DH's forretningsudvalgsmøde, august den 16. august 2017

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

DH's repræsentantskabsmøde den 6. - 7. oktober 2017 den 6. oktober 2017

Sted:
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

DH's forretningsudvalgsmøde, oktober den 25. oktober 2017

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup