Velkommen til DH

Thorkilds visioner for 2018

DH-formand ønsker, at 2018 byder på flere job til mennesker med handicap, et stærkt diskriminationsforbud og bedre tilgængelighed.

DH's værdier: Mennesker med handicap kan mere, end I tror!

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

TV 2 har de seneste dage haft fokus på bostedet Sølund, da pædagogerne ikke længere må låse dørene og forhindre beboerne i at gå udenfor. Her er Danske Handicaporganisationers syn på sagen.

I gamle dage blev tvang benyttet i udbredt grad, og mennesker med handicap blev opbevaret på lukkede institutioner. I dag har mennesker med handicap fået rettigheder og skal have frihed ligesom alle andre. Overordnet er DH’s holdning, at tvang skal undgås med forebyggelse, nok personale og socialpæ...

Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, FOA, Lægeforeningen, Ældresagen og Dansk Sygeplejeraad har sendt et brev til de tre ansvarlige ministre om at styrke indsatsen for pårørende.

Pårørende er en vigtig ressource. Det er tit de pårørende, der står med tjansen med at få det hele til at hænge sammen omkring borgeren med sygdom eller handicap. Men opgaven kan være svær og belastende. Der mangler rådgivning og mental og økonomisk støtte. Det er heller ikke let at finde rundt i de...

Der skal mere viden til, hvis vi skal have held med at inkludere børn med kognitive handicaps som autisme og ADHD.

Flere og flere børn med autisme og ADHD magter ikke skolen. Eleverne mistrives og er hjemme fra skole i lange perioder uden undervisning. Skolerne har egentlig pligt til at tilbyde undervisning derhjemme efter 3 uger. Det sker bare alt for sjældent. Forældrene føler sig magtesløse, for de har ingen...

Der blev 12. december skålet og spist kage, da ansatte og organisationer i Handicaporganisationernes Hus fejrede husets femårsdag.

Femårsdagen for Handicaporganisationernes Hus blev fejret med reception, taler og en kæmpe søstjerneformet kage. Husets brugere modtog også en særlig lykønsking på dagen fra DH´s formand Thorkild Olesen. For det er de daglige brugere af huset, som har været med til at føre visionerne bag Handicapor...