Velkommen til DH

Styrk

Retssikkerheden

 

Patienters værdier i fokus

Patienters værdier, præferencer og erfaringer bør indgå i udarbejdelsen af Nationale Kliniske Retningslinjer, skriver Thorkild Olesen i Altinget sammen med Tina Lambrecht og Gunner Gamborg.

Masser af plads til forbedringer

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

I går faldt aftalen om finansloven for 2016 på plads. Der sker et løft på sundhedsområdet, hvor der gives penge til en hurtigere udredning og behandling og styrket indsats for ældre medicinske patienter. Og på socialområdet får kommunerne en milliard om året til en såkaldt værdig ældrepleje. Men ellers er det en skæv aftale, der især rammer sårbare mennesker på kontanthjælp og fattige i udviklingslandene.

”Det er skuffende, at omprioriteringsbidraget fastholdes. Det vil forringe kommunernes økonomi med 7 mia.kr. frem mod 2019, og det vil uden tvivl betyde, at der skæres i kernevelfærden. Vilkårene for mennesker med handicap vil blive mærkbart forringet. Det er et alvorligt problem. Jeg synes, at det ...

DHs formand og direktør havde fredag, den 20. november, møde med finansminister Claus Hjort Frederiksen. DH fremhævede behovet for langsigtede planer på handicapområdet, specielt på områderne tilgængelighed til offentlig transport og digital tilgængelighed.

Lige nu har EU lanceret standarder på togområdet – og da Danmark via togfonden skal investere i toge, så er det oplagt at få lagt en flerårig plan for forbedring af al tilgængelighed omkring stationer i Danmark. BaneDanmark har taget fat på en analyse af behovet. Men den forbliver et skuffeprojekt, ...

Det var blot et blandt mange emner, der blev taget op på et debatmøde om retssikkerhed i forvaltningen, afholdt af Advokatsamfundet d. 19. november. ”Borgere føler sig som prøveklude for en eller anden praksis”, indledte Sysette Vinding Kruse fra Advokatrådet, og herefter havde ordstyrer, Solveig Bjørnstad travlt med at holde styr på den spørgelystne sal.

Udgangspunktet for debatten var Advokatrådets udgivelse, ”Retssikkerhed i forvaltningen”, som bl.a. beskriver kommunernes grænsesøgende afgørelsespolitik. Det var et af de 3 hovedtemaer på mødet, hvor også emnet om ’forvaltningen som medspiller eller modspiller’ og ’nytter det at klage’ blev taget o...

Regeringens nye aftale om en reform af kontanthjælpen indfører et loft over kontanthjælpen, ligesom det tidligere krav om 225 timers årlig beskæftigelse genindføres. Som et lille plaster på såret pålægges kommunerne at give hjælp til at finde job, og til at vurdere, om borgere med større helbredsproblemer i stedet skal tilkendes fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. Uagtet disse nye krav, som ikke var med i regeringens udspil, er reformen forkert i grundtanken, fordi den rammer de svageste hårdest og undlader at investere i langsigtede indsatser, mener Thorkild Olesen.

Der er onsdag indgået en politisk aftale mellem regeringen, LA, DF og K om et kontanthjælpsloft. De centrale elementer er loft over kontanthjælpen, krav om 225 timers årlig beskæftigelse for alle, der kan arbejde, samt begrænsning på ferie for kontanthjælpsmodtagere. Pisker de ledige uden at skabe ...

Kalender

Debatmøde om frivillighed den 3. december 2015

Sted:
Handicaporganisationernes Hus

FU møde den 7. december 2015

Sted:
Handicaporganisationernes Hus

Formandsmøde Region Hovedstaden den 16. januar 2016

Sted:
Handicaporganisationernes Hus