Velkommen til DH

Et SU-år mindre vil særligt ramme studerende med handicap

Mange tror fejlagtigt, at studerende med handicap automatisk får handicaptillæg. Det er ikke tilfældet.

DH har gennem-gået regeringens lovkatalog - set med handicap-briller

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Satspuljepartierne indgik d. 14. oktober 2016 en aftale om forebyggelse af vold. 400 mio. kr. er afsat. Med aftalen ønskes at finde løsninger for den gruppe af borgere med psykisk sygdom og misbrug der i dag falder mellem to stole. Men med aftalen laves et brud på årtiers grundlæggende princip om tvangsindlæggelse.

Størstedelen af de 400 mio. kr. – 277 mio. kr. –  går til oprettelsen af nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger med 150 pladser til den særlige målgruppe. Ifølge aftalen, er formålet med afdelingerne, at sikre en mere målrettet og specialiseret indsats for en mindre gruppe særligt udsatte ...

EU's direktiv om tilgængelige offentlige hjemmesider er vedtaget. Næste skridt bliver at føre det ud i livet i Danmark.

Der er godt nyt for personer med handicap. Fremover skal alle offentlige hjemmesider og tilhørende mobile applikationer laves efter en række internationale standarder, der tager højde for, at personer med handicap også skal have mulighed for at klikke sig rundt på hjemmesiderne. Det er resultatet a...

Regeringen vil nu genvurdere kontanthjælpsmodtager med over fire år i systemets sager. Det er på tide, mener DH.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) præsenterer nu initiativer for kontanthjælpsmodtagere, der har været på offentlig forsørgelse i over fire år.    Det skal afklares, om de skal på ordninger førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb, eller i virksomhedsrettede forløb.   Thorkild ...

Dansk Arbejdsgiverforening fejlfortolker tallene, når de siger, at dobbelt så mange på kontanthjælp kan arbejde. DH opfordrer til samarbejde og flere og bedre ressourceforløb.

Dansk Arbejdsgiverforening påstår i Politiken, at dobbelt så mange på kontanthjælp kan arbejde, som det vurderes i dag. Baggrunden er, at kommunerne vurderer kontanthjælpsmodtagernes arbejdsevne meget forskelligt. Det kommer til udtryk, når kommunerne fritager personer fra 225-timersreglen. Forman...

Kalender

Efterårskursus for lokale DH aktive, Syddanmark den 30. oktober 2016

Sted:
Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Formandsmøde for region Syddanmark den 30. oktober 2016

Sted:
Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Efterårskursus for lokale DH aktive, Nord- og Midtjylland den 31. oktober 2016

Sted:
Golf Hotel Viborg, Golf Salonen, Randersvej 1, 8800 Viborg

Formandsmøde for region Nord- og Midtjylland den 31. oktober 2016

Sted:
Golf Hotel Viborg, Golf Salonen, Randersvej 1, 8800 Viborg