Velkommen til DH

Inklusion

gennem

hele livet

Velkommen til det nye handicap.dk

Vi lancerer nu vores hjemmeside i et nyt og forbedret design. Det skulle gerne betyde, at det bliver nemmere at finde det, du leder efter.

Mere sammenhæng med ny satspulje

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Weekenden 21. – 22. januar 2015 tog Danske Handicaporganisationer til Riga for at deltage i årets første bestyrelsesmøde i paraplyorganisationen for europæiske handicaporganisationer. For lidt social inklusion og åbenhed i økonomiske reformer var i fokus, og Danmark blev blandt andre brugt som eksempel.

EU prioriterer ikke social inklusion nok. Det var et af hovedtemaerne på årets første bestyrelsesmøde i den europæiske handicapparaply, European Disability Forum (EDF), som blev afholdt i Riga. Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, havde taget flyveturen til Letlands hovedsta...

HKH Kronprinsesse Mary var på besøg i Handicaporganisationernes Hus, i dag, i anledning af årets Sjældne-Dag.

Kronprinsessen deltog som protektor for Sjældne Diagnoser og besøgte udstillingen af klovnetegninger, tegnet af børn fra børneafdelinger over hele landet. Udstillingen er et støtteprojekt for de danske hospitalsklovne, gennemført af Sjældne Diagnosers medlemsforening PND-foreningen.  Kronprinsessen ...

SFI har siden 2002 fulgt udviklingen i beskæftigelsen for danskere med et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Denne femte rapport i rækken viser, at der fortsat er store udfordringer, når det gælder inklusion af personer med handicap på arbejdsmarkedet

Mens 77 pct. af 16-64-årige danskere uden handicap var i arbejde i 2014, gjaldt det kun 43 pct. af danskere i samme aldersgruppe, som har et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Beskæftigelsesandelen blandt personer med handicap er desuden faldet siden 2005, fra 51 pct. til nu 42,6 pct.. A...

Folketingets præsidium har afholdt konference om folketingsudvalgenes arbejdsbetingelser og om de muligheder, som folketingsudvalgene har for at samarbejde med interesse- og civilsamfundsorganisationer. DHs formand, Thorkild Olesen, deltog i konferencen og kom med sine bud.

Thorkild Olesen fremførte DHs synspunkter om, hvordan DH og andre handicaporganisationer kan understøtte Folketingets arbejde bedre med den specialiserede viden, som vi sidder inde med. Thorkild Olesen pointerede på mødet, at det bl.a kræver, at vi bliver inddraget tidligt i overvejelserne, bag et l...

Kalender

Repræsentantskabsmøde den 25. april 2014

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Tilmelding til Repræsentantskabsmøde 2015 den 25. april 2015

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre