Velkommen til DH

EuropaMagasinet: "Er antennerne ude eller inde?"

Ask Abildgaard fra Dansk Blindesamfund debatterer tilgængelighed med kulturministeren.

Vores værdier: Giv alle mennesker de samme muligheder

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

En afstemning i Europa-parlamentet bringer os et skridt tættere på at få tilgængelige produkter og tjenesteydelser i Danmark.

Det drejer sig om forslaget om et tilgængelighedsdirektiv, der i sidste uge blev vedtaget i Europaparlamentet. Hermed kan de næste politiske forhandlinger, de såkaldte trilogforhandlinger, gå i gang. Her er det både EU-kommissionen, EU-parlamentet og medlemsstaterne, der skal nå til enighed. "Jeg e...

Der er indgået en bred politisk aftale om at frede erstatninger, som patienter har fået tilkendt. Det er noget, DH har kæmpet for længe.

Der er ikke tale om en fuldstændig fredning, hvis patienten er i god tro, som DH havde ønsket. Men aftalen er et klart fremskridt. Fx kan patienten ikke miste sin erstatning, hvis regionen anker sagen. En lidt mindre, men rigtig god ting er, at patienter fremover kan få erstatning for psykiske skad...

Handicaporganisationernes Hus havde i dag besøg af Børne – og Socialminister Mai Mercado, som kiggede forbi med en rigtig god nyhed.

Ministeren har nemlig besluttet at gøre den såkaldte task force ordning permanent. Task forcen hjælper kommuner med at kvalitetssikre deres sagsbehandling og gøre dem dygtigere, så de undgår fejl i sagsbehandlingen for mennesker med handicap. Mai Mercado har reageret på den høje fejlprocent, der er...

Ny overenskomst for de praktiserende læger har også fokus på forbedring af tilgængeligheden til den praktiserende læge.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er den 14. september nået til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger. I aftalen er der også fokus på forbedring af tilgængeligheden til den praktiserende læge. Hvis aftalen godkendes, træder den i ...

Kalender

DH's repræsentantskabsmøde den 6. - 7. oktober 2017 den 6. oktober 2017

Sted:
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

DH's forretningsudvalgsmøde, oktober den 25. oktober 2017

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup