Velkommen til DH

Inklusion

gennem

hele livet

Velkommen til det nye handicap.dk

Vi lancerer nu vores hjemmeside i et nyt og forbedret design. Det skulle gerne betyde, at det bliver nemmere at finde det, du leder efter.

Mere sammenhæng med ny satspulje

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Situationen i Nepal har berørt os alle og det er stadig svært helt at forestille sig, hvordan de kommende uger og måneder vil blive for vore venner og partnere i Nepal.

DH vil derfor gå sammen med de Nepal-aktive medlemsorganisationer om at koordinere en indsamling til fordel for handicaporganisationerne i Nepal. Her og nu drejer det sig om akut nødhjælp. Det har vi ikke forudsætninger for, men der vil meget snart være brug for penge til genopbygning. Her kan vi al...

2 ud af 3 inkluderede elever får ikke den støtte, de har krav på

Kun hver tredje af de elever, der er flyttet fra en specialskole og nu er blevet inkluderet i den almindelige folkeskole, får støtte i undervisningen. Det viser en ny SFI undersøgelse. I rapporten ”Inkluderede Skolemiljøer”, bliver faglighed og trivsel undersøgt hos elever, der før gik i en specialk...

Efter godt et halvt år som konstitueret formand blev Thorkild Olesen formelt valgt til posten ved DH’s repræsentantskabsmøde i weekenden. Sif Holst fra Dansk Fibromyalgi-Forening blev valgt til næstformand

Der var ikke opstillet modkandidater, og derfor var det ikke en overraskelse, men alligevel en glad og stolt formand, som efter mødet udtaler: ”Det er med stor stolthed og glæde, at jeg modtager dette valg. Jeg er glad for anerkendelsen og glæder mig til at føre DH ind i en ny periode, hvor der mere...

Repræsentanter for virksomheder, lokalorganisationer under DH, samt frivilligorganisationer mødtes den 22.april, i Høje Taastrup, med det formål at dele viden og ideer til at få øget indsigt i muligheder for at få flere mennesker med handicap i arbejde eller ind i andre fællesskaber, fx frivilligorganisationer. Netværket har til formål at udvikle ideer til at gøre personer med handicap mere synlige som ressourcepersoner overfor både virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Virksomheder oplever ofte, at de mangler viden, når de skal ansætte en kollega med handicap: hvad skal der til af tilpasnnger og hvad skal virksomhederne være særligt opmærksomme på? Høje Taastrup har med deres erhvervshotline givet virksomhederne mulighed for hurtigt at få svar på deres spørgsmål. ...

Kalender

Repræsentantskabsmøde den 25. april 2014

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Tilmelding til Repræsentantskabsmøde 2015 den 25. april 2015

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre