Velkommen til DH

Inklusion

gennem

hele livet

Godt Nytår og velkommen til det nye handicap.dk

Vi lancerer nu vores hjemmeside i et nyt og forbedret design. Det skulle gerne betyde, at det bliver nemmere at finde det, du leder efter.

Mere sammenhæng med ny satspulje

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Handicaporganisationernes Hus åbner dørene for det første af otte workshops i forbindelse med det nye projekt "Velfærdsfabrikken". Sammenslutningen af Unge med Handicap og Teknologisk Institut står bag projektet, som skal udvikle ny velfærdsteknologi med hjælp fra unge mennesker med handicap. Og du har mulighed for at deltage.

Den 13. februar summer det af unge mennesker med et handicap i Handicaporganisationernes Hus. De er deltagerne i det nye projekt ”Velfærdsfabrikken”, som skal udvikle nye velfærdsløsninger ved at bringe unge mennesker med handicap og virksomheder sammen. "Formålet med Velfærdsfabrikken er at sikre, ...

De nye public service-kontrakter mellem Kulturministeriet og hhv. DR og TV2 indeholder forbedringer i forhold til tilgængelighed for personer med handicap, dvs. bedre adgang til tv-udsendelser med tekstning, tegnsprogstolkning, synstolkning og oplæsning af undertekster. Public service-kontrakterne præciserer, hvilke opgaver TV-stationerne forventes at opfylde og udstikker rammerne i forhold til bl.a. tilgængelighed.

TV2 Det er meget positivt, at TV2 har fået flere forpligtelser i forhold til tilgængelighed end tidligere. Det nye er bl.a., at TV2 skal lave en undersøgelse af økonomiske og praktiske muligheder for oplæsning af undertekster og forsøg med synstolkning i løbet af de første to år. Begge er tjenester,...

Ingen dækning for udgifter til transport, tabt arbejdsfortjeneste eller forplejning. Ingen støtte til handicapkompensation som f.eks. produktion af papirer i særlige formater som braille. Det er vilkårene for medlemmer af patientinddragelsesudvalgene i de fem regioner. Det vil DH lave om på.

Patientinddragelsesudvalgene blev oprettet ved lov for godt et års tid siden. DH råder over tre pladser i hvert udvalg samt et antal stedfortrædere. Alle gør et stort stykke arbejde for at varetager interesserne for personer handicap, når der skal laves sundhedsaftaler eller planer for udviklingen a...

Under denne overskrift mødtes ildsjæle fra forskellige lokalforeninger i Høje Taastrup Kommune til en spændende aften, hvor det blev drøftet, hvordan flere personer med handicap kan komme i beskæftigelse, i Høje Taastrup Kommune. Arrangement blev afholdt, i samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer og Frivillig Center Høje Taastrup, som en del af projekt Kickstart.

De frivillige foreninger var bredt repræsenterede blandt de 25 deltagere, som blandt andet kom fra de lokale handicaporganisationer, Taastrup kunstklub og Cafe paraplyen. Et af formålene med arrangementet var at rekruttere frivillige til et nyskabende lokalt brobyggernetværk, som går på tværs af fri...

Kalender

Repræsentantskabsmøde den 25. april 2014

Sted:
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre