Velkommen til DH

Undtag mennesker med handicap fra SU-nedskæring

"Så længe arbejdsgiverne ikke vil ansætte os, vil det være hamrende skævt at skære i vores SU"

DH har lavet notat til Helhedsplan 2025 og FInanslov 2017

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Lørdag den 17. september begynder Spejderhjælpen sin årlige kampagne. I tre år vil Spejderhjælpens indtægter gå til at sikre at flere børn med handicap kommer i skole i Rwanda.

Drengen på plakaten her, hedder Ildephonse. Han er privilegeret, fordi han er blandt den ene procent af eleverne, som går i skole på trods af et handicap.  Hans familie har gennem flere måneder fået støtte fra NUDOR (The National Union of the Disability Organizations of Rwanda) og nu er det lykkede...

248 patienter har gennem de seneste 3 ½ år fået frataget en tilkendt skadeserstatning, efter at sagen er blevet anket. Urimeligt, mener DH, og kræver ny ordning med mindre usikkerhed for patienterne.

En patient, der har fået en erstatning, fordi vedkommende er blevet skadet under behandling i sundhedsvæsnet, kan ikke vide sig sikker. Anker man sagen - eller gør regionen det - kan Ankenævnet for Patienterstatning nedsætte eller annullere erstatningen. Det sætter patienten i et stort dilemma. Oft...

Personer, der er udviklingshæmmede, har en alvorlig hjerneskade eller en psykisk sygdom, får ikke altid den nødvendige behandling. Læger og andet sundhedspersonale må i dag kun rent undtagelsesvis behandle eller undersøge varigt inhabile borgere for fysisk sygdom, hvis disse modsætter sig det. Ny lov vil ændre på det. DH stiller krav til en sådan lov.

Sundhedsministeren er på vej med et lovforslag, der skal tillade anvendelse af magt i forbindelse med sundhedsmæssig behandling, undersøgelse mv. af inhabile borgere. Det er forslag, der er fyldt med dilemmaer. På den ene side pligten til at yde omsorg og sikre retten til lige sundhed for alle. På a...

DH advarer kraftigt imod, at mennesker med handicap mister en række rettigheder ifølge oplægget til en ny servicelov.

Karen Ellemann starter i dag forhandlinger om serviceloven.   Danske Handicaporganisationer har deltaget i det forberedende følgegruppearbejde.   Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:   ”Det er positivt med tiltag om udredning og handleplan for alle bo...

Kalender

Forretningsudvalgsmøde, oktober den 13. oktober 2016

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Efterårskursus for lokale DH aktive, Syddanmark den 30. oktober 2016

Sted:
Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Formandsmøde for region Syddanmark den 30. oktober 2016

Sted:
Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Efterårskursus for lokale DH aktive, Nord- og Midtjylland den 31. oktober 2016

Sted:
Golf Hotel Viborg, Golf Salonen, Randersvej 1, 8800 Viborg