Handiklip

Find alle tal på handicapområdet ved at klikke her!

 

Nyheder
Reform af erhvervsuddannelserne – inklusionen glimrer ved sit fravær

Lovforslaget til bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser har i nu været i høring. Forslaget rummer flere positive elementer. En ny kombineret ungdomsuddannelse, tidligere vejledning og støtte til elever med særlige behov og kompetenceløft til lærere på erhvervsskolerne er noget af det nye i reformen. Men manglende fokus på unge med handicap risikerer at bremse en ellers lovende udvikling på et forsømt uddannelsesområde.

DH: Ny fleksjobbonus er ingen garanti for flere fleksjob

Regeringen, SF og Enhedslisten er blevet enige om at ændre reglerne for fleksjobbonus, inden næste ansøgningsrunde går i gang til maj, så fleksjobbere får mulighed for at udnytte hele deres arbejdsevne. Det er på høje tid, at der bliver set på fleksjobbonussen, så alt misbrug af ordningen bliver stoppet og flere personer med meget begrænset arbejdsevne får arbejde, som det var intentionen, men det er ikke sikkert, at det er nok, påpeger DH i nyt høringssvar.

September 2014 skal den danske regering til eksamination i FN´s Handicapkomité

I 2014 er Danmark på listen over lande, der skal til behandling i FN’s Handicapkomite. Det er den komite, der på globalt plan overvåger om og, hvordan staterne arbejder med FN’s Handicapkonvention.

Rettigheder for mennesker med handicap i Grønland

Onsdag d. 26. marts deltog 40 personer i en konference i Nuuk om forholdene i Grønland for børn og unge med udviklingshæmning, og deres familier.

Se flere...