Velkommen til DH

Tilgængelighed i sundhed

"Kun ved at tænke tilgængelighed ind i sundhedspolitikken kan vi ændre på, at mennesker med handicap har ringere adgang til det eksisterende nære sundhedsvæsen end andre".

Der er nye takster for kørsel gældende fra 1. januar 2017.

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

Thorkild Olesen skriver i Jyllands-Posten om et nyt EU-direktiv, der vil sikre, at alle produkter også kan bruges af mennesker med handicap. Et vigtigt skridt i den rigtige retning, mener formanden.

Af: Thorkild Olesen, formand Danske Handicaporganisationer (DH) Hæveautomater, som ikke kan bruges af blinde. E-bøger, der ikke passer med oplæsningsprogrammer til ordblinde og svagtseende. Og hjemmesider med uoverskuelig opsætning, som afholder mennesker med kognitive handicap fra at handle dagligv...

I 2017 skal regeringen til eksamen i FN’s Børnekomite. I en fælles rapport til komiteen har DH været med til at samle en række opmærksomhedspunkter til komiteens arbejde med eksaminationen.

Civilsamfundsrapporten udkom november 2016 og er blevet til i et samarbejde mellem en række børneorganisationer og DH. I rapporten præsenteres de spørgsmål og anbefalinger, som organisationerne opfordrer komiteen til at stille eller give den danske regering i forhold til børns forhold. DH har haft ...

DH har offentliggjort et udspil, som er sendt til Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Budskabet er, at det nære sundhedsvæsen bør indeholde et landsdækkende tilbud om sundhedstjek til borgere med psykiske og kognitive handicap.

Det er veldokumenteret, at borgere med kognitive og psykiske handicap har massive sundhedsproblemer. Levealderen for personer med udviklingshæmning er ca. 14 år lavere end for befolkningen som helhed. For mennesker med alvorlig psykisk sygdom er den 15-20 år lavere. Og undervejs er der mange år med ...

DH har i dag sendt et udspil om tilgængelighed til Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. DH håber, at regering, kommuner og regioner vil være med på, at fremtidens nære sundhedsvæsen skal være fuldt tilgængeligt for mennesker med handicap. Altinget bringer i dag et indlæg fra Thorkild Olesen med dette budskab.

Mennesker med funktionsnedsættelser har ringere adgang til det eksisterende nære sundhedsvæsen end andre. Deres frihed til at vælge klinik og behandler er dermed også mere begrænset. Det viser en optælling, DH lavede i juli måned ud fra oplysninger på sundhed.dk. Under halvdelen (44 %) af landets su...

Kalender

DH konference: Partnerskab for Job og Vækst - sammen kan vi mere den 23. januar 2017

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

DH's medlemsmøde om Bygningsreglementet og tilgængelighed i europæisk standard den 24. januar 2017

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

DH medlemsmøde med Task Forcen på Handicapområdet den 1. februar 2017

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Møde i Handicappolitisk Råd den 9. februar 2017

Sted:
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup