Velkommen til DH

Endelig forbydes diskrimination af handicap!

Et enigt folketing vedtog torsdag 31. maj at forbyde diskrimination på baggrund af handicap. DH fejrede det store fremskridt.

Masser af handicapdebat på Folkemødet 2018

Skal du bruge brobizz, parkeringskort eller ledsagekort?

Brugerservice

Nyheder / DH

I kommuneaftalen for 2018 er der afsat penge til blandt andet frikommuneforsøg, arbejdet med verdensmålene og regeringens sammenhængsreform.

Overordnet Kommunernes serviceramme hæves med 1,7 mia. kroner i forhold til den planlagte nedregulering på 0,5 mia. kroner. Det vil sige netto 1,2 mia. kroner. Deroveni forventer regeringen og KL, at kommunerne kan frigøre 1 mia. kroner fra det moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der bl...

Ny plan skal gøre Vestkysten til en af Nordeuropas mest attraktive turistattraktioner. DH anbefaler, at man bruger begrebet 'turisme for alle' og sikrer tilgængelighed.

Udviklingsplanen for Vestkysten blev lanceret for nylig og præsenteret for erhvervsministeren. Målet er at gør Vestkysten til en af Nordeuropas mest attraktive feriedestinationer. Turismen på Vestkysten skal nå op på 23 mio. overnatninger i 2025, en årlig vækst på 3,3 pct. Omsætningen skal øges med...

Regeringen vil i et nyt udspil sikre flere alment praktiserende læger. DH opfordrer til ekstra indsats for at forbedre tilgængeligheden.

Kommentar til regeringens udspil om almen praksis DH: Bedre adgang til lægen Regeringen har fremlagt et nyt sundhedsudspil, der skal sikre flere alment praktiserende læger. Sif Holst, næstformand for Danske Handicaporganisationer (DH) udtaler: ”Manglen på læger er ekstra alvorlig for mennesker m...

Regionernes vigtigste opgave er sygehuse og praksissektoren, bl.a. de praktiserende læger. Sundhed fylder også mest i den aftale, der blev indgået i tirsdags.

Flere penge til psykiatri og anden sundhed Regionerne får 200 mio.kr. til psykiatrien. ”Det er godt med styrkelsen af psykiatrien. Alle skal have mulighed for et sundt og godt liv - også mennesker med psykiske handicap og lidelser. Det er dyrt at lade være: Forebyg  med den rigtige hjælp og behand...