Om DH

På disse sider finder du alt om organisationen DH.

Vi er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). De 34 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 330.000 medlemmer og dækker alle typer handicap. 

DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger - det gør den relevante medlemsorganisation. Se alle medlemsorganisationer nederst på siden.

DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet. Se temasiderne under Politik. DH skal i følge vores vedtægter alene arbejde med de emner, der er af fælles interesse for vore medlemsorganisationer.

Medlemsorganisationerne (forsamlet i Repræsentantskabet) sætter kursen gennem principprogrammet, strategiplanen og handlingsplanen.

DH udpeger centralt og lokalt brugerrepræsentanter til en lang rækkeråd, nævn og udvalg. Lokalt udpeges sådanne repræsentanter af DH's afdelinger, der hver for sig fungerer som kommunale paraplyorganisationer, hvortil handicaporganisationernes lokalkredse er tilknyttet.