Du er her:

Vi udsteder parkeringskort til biler

Ansøgning om handicapparkeringskort

Tryk her for at hente ansøgningsskemaet til parkeringskort.

Ansøgningen skal indsendes til DH’s Brugerservice - kan eventuelt scannes og sendes til os på e-mail: service@handicap.dk

Du må regne med en vis sagsbehandlingstid, fra vi har modtaget din ansøgning, til du får et svar.

OBS ! VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT ALT POST BLIVER AFSENDT SOM ALMINDELIG POST HERFRA, HVILKET BETYDER, AT DER KAN GÅ OP TIL 8 HVERDAGE, FØR DU HAR DIT BREV FRA BRUGERSERVICE.

Hvad er parkeringskort?

Parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol er reserveret til handicappede bilister. For at benytte disse parkeringspladser, skal man have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Parkeringskortet giver dig også en række lempelser i forhold til tidsbegrænsninger og betaling. 

Tryk her for at læse mere under parkeringsregler 

Om parkeringskortet 

Ansøgere har siden 2001 fået tildelt et parkeringskort i plast, hvor der på kortets bagside er et foto og en underskrift.

Kortet er personligt, og skal følge ejeren, men kan anvendes i enhver bil. 

Kortet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og kan bruges i hele EU og det meste af verden.

Kortet koster kr. 425,- og er gyldigt i op til 10 år. Fornyelser koster kr. 250,-. Når kortet udløber, skal der søges på ny.

Hvem kan få et parkeringskort?

Kortet udstedes efter ansøgning til personer, der opfylder et eller flere af følgende punkter:

▪ Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser.

▪ Personer, der af et regionalt trafikselskab er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – f.eks. Movias handicapkørsel.

▪ Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør 
1) evnen til at færdes. 
2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller
 3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.


Parkeringskortet kan ikke udstedes til institutioner. Hvis en institutionsbus skal kunne parkere på en handicapplads, skal minimum én af passagerne have et parkeringskort.