Du er her:

Find DH's 34 medlemsorganisationer lokalt

Her under er en liste over DH's 34 medlemsorganisationer med link direkte til deres lokale afdelinger/ kredse. 

Organisationer er meget forskellige i opbygningen af de lokale afdelinger/ kredse, og nogle organisationer har ingen lokal struktur.

Se listen her:

ADHD Foreningen 

Astma-Allergi Danmark (ingen lokalafdelinger) 

Cystisk Fibrose Foreningen (se under Regional struktur) 

Danmarks Bløderforening (ingen lokalafdelinger) 

Dansk Blindesamfund

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Fibromyalgi-Forening (ingen lokalafdelinger) 

Dansk Handicap Forbund

Dansk Landsforening for Hals- og Mundopererede (DLHM)

Danske Døves Landsforbund 

Diabetesforeningen 

Epilepsiforeningen  

Foreningen Danske Døvblinde (ingen lokalafdelinger)

Gigtforeningen 

Hjernesagen 

Hjerneskadeforeningen 

Høreforeningen

Landsforeningen Autisme 

Landsforeningen LEV 

Lungeforeningen

Muskelsvindfonden (ingen lokalafdelinger)

Nyreforeningen 

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 

Osteoporoseforeningen 

Parkinsonforeningen 

Psoriasisforeningen 

PTU - UlykkesPatientForeningen/ Polioforeningen  

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (ingen lokalafdelinger) 

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Spastikerforeningen 

Scleroseforeningen 

Stammeforeningen i Danmark (FSD)

Stofskifteforeningen (ingen lokalafdelinger)

Stomiforeningen (COPA)